Home >

AFRIKAANS SONDER GRENSE Eerste Addisionele Taal Graad 10 Onderwysersgids
AFRIKAANS SONDER GRENSE Eerste Addisionele Taal Graad 10 Onderwysersgids


 
List Price: R192.94
Our Price: R164.00
Savings: R28.94


Language - Afrikaans FAL - Teachers Guide
Secondary - FET Phase
Grade 10 - Age 15 to 16


National SA - CAPS Approved
Publication Date:

Product Code: 9780636133648
Qty:

Description
 
This Afrikaans First Additional Language Teachers Guide is CAPS Approved and one of many titles available in the AFRIKAANS SONDER GRENSE series.

Written by R. Gouws, S. Gouws, M. Lätti, M. Peacock, S. Pretorius and M. Smit
Features
  • Afrikaans sonder grense Eerste Addisionele Taal is noukeurig gestruktureer en geskryf om aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) te voldoen. Die kursus neem jou kwartaal-vir-kwartaal deur die kurrikuluminhoud en poog om by die behoeftes in jou klaskamer aan te pas.
  • Die lesreekse is rondom ’n verskeidenheid interessante leestekste soos gedigte, kortverhale, koerantberigte, advertensies, tydskrifartikels, strokiesverhale, dialoë, prente en foto’s opgebou, om ’n verskeidenheid taalgebruike te illustreer en die leerder se verbeelding voortdurend te prikkel. Sterk klem word op luister en praat, leesvaardighede en skryfontwikkeling geplaas om aan te pas by die tydstoekenning per taalvaardigheid. Die Leerderboek sluit af met ’n taalafdeling met taalreëls, voorbeelde en oefeninge vir vaslegging, asook ’n voorbeeldvraestel.

Share your knowledge of this product. Be the first to write a review »